De BER

De Bond van Europese Reflexologen (BER)


De Bond van Europese Reflexologen (BER) is sinds de oprichting in 1984 de beroepsvereniging voor voetreflexologen. Het is een professionele vereniging voor en door leden die de voetreflexologie een warm hart toedragen. De BER heeft als doel het bevorderen van de deskundige toepassing en uitoefening van voetreflexologie en zet zich in voor brede erkenning van de voetreflexologie als complementaire geneeswijze. 

In Nederland is de BER de enige beroepsvereniging met een eigen opleiding tot voetreflexoloog. Duizenden reflexologen hebben inmiddels hun opleiding bij de BER genoten. De opleiding is toegankelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder die zich wil inzetten voor het welzijn van anderen. 

De BER is een vereniging zonder winstoogmerk en werkt tegen de werkelijke kostprijs. Daarom kan de BER tegen een betaalbare prijs een beroepsopleiding bieden en de contributie voor lidmaatschap van de beroepsvereniging laag houden. 

De BER erkent de medische wereld. Voetreflexologie is een aanvullende geneeswijze, waarbij storingen in de harmonie van lichaam en geest in kaart worden gebracht met een energetische voetdiagnose. BER voetreflexologen laten medische diagnoses over aan de medici en zullen cliënten bij twijfel doorsturen. 

Visie 
De BER gelooft in de kracht van eenvoud, in openheid en transparantie. Met deze waarden als uitgangspunt wil de BER werken vanuit het hart en samenwerken met iedereen die dat ook doet. Samen kunnen we blijven vernieuwen en ons steeds beter inzetten voor de gezondheid van anderen.