Herintreders

Herintreders traject

Als je vijf jaar of korter geleden de opleiding bij de BER succesvol hebt afgerond en weer lid wilt worden van de vereniging, dien je het herintreders traject te volgen. Dit traject bestaat uit het volgen van een opleidingsdag en, op een latere datum, het met goed gevolg afleggen van het examen. 
Je krijg vrijstelling voor het theoretische deel van de opleiding. 
Contributie

Als je bent geslaagd voor het examen en dus weer lid bent van de BER, gaat de contributieverplichting voor de rest van het lopende jaar in op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal. 
Het bedrag van de contributie bestaat uit de in het betreffende jaar geldende jaarcontributie gedeeld door vier, maal het aantal resterende kwartalen na slagen voor het examen. 
Kosten

De kosten voor het volgen van het herintrederstraject bedragen € 220,00. Dit is inclusief lesmateriaal, examenkosten en lunch, koffie en thee tijdens cursusdagen. 
De beroepstoets valt buiten het herintrederstraject. 

Beroepslidmaatschap

Om (weer) beroepslid te worden kan je vier maanden na het behalen van het examen de beroepstoets afleggen.